JULKAISULUETTELO

Mervi Jehkonen 2.12.2018

A) Vertaisarvioidut tieteelliset artikkelit (aakkosjärjestyksessä)

 1. Ahonen, J-P., Jehkonen, M., Dastidar, P., Molnár,G., & Häkkinen, V. (1998). Cortical silent period evoked by transcranial magnetic stimulation in ischemic stroke. Electroencephalography and Clinical Neurophysiology, 109, 224-229.
 2. Asa-Mäkitaipale, S., Jehkonen, M., Uitti, J., & Vilkki, J. (2009). Memory functions in pistol sport shooters: Does lead matter? Environmental Health Insights, 3, 13-18.
 3. Caggiano, P., & Jehkonen, M. (2018). The “Neglected” Personal Neglect: A Critical Review. Neuropsychology Review, in press.
 4. Cocchini, G., Beschin, N., & Jehkonen, M. (2001). The Fluff test: a simple task to assess body representation neglect. Neuropsychological Rehabilitation, 11, 17-31.
 5. Dastidar, P., Heinonen, T., Ahonen, J-P., Jehkonen, M., & Molnár, G. (2000). Volumetric measurements of right cerebral hemisphere infarction: use of a semiautomatic MRI segmentation technique. Computers in Biology and Medicine, 30, 41-54.
 6. Jehkonen, M., Ahonen, J-P., Dastidar,P., Koivisto, A-M., Laippala, P., & Vilkki, J. (1998). How to detect visual neglect in acute stroke. The Lancet, 351, 727-728.
 7. Jehkonen, M., Ahonen, J-P., Dastidar, P., Koivisto, A-M., Laippala, P., Vilkki, J., & Molnár, G. (2000). Visual neglect as a predictor of functional outcome one year after stroke. Acta Neurologica Scandinavica, 101, 195-201.
 8. Jehkonen, M., Ahonen, J-P., Dastidar, P., Koivisto, A-M., Laippala, P., Vilkki, J., & Molnár, G. (2001). Predictors of discharge to home during the first year after right hemisphere stroke. Acta Neurologica Scandinavica, 104, 136-141.
 9. Jehkonen, M., Ahonen, J-P., Dastidar, P., Laippala, P., & Vilkki, J. (2000). Unawareness of deficits after right hemisphere stroke: double-dissociations of anosognosias. Acta Neurologica Scandinavica, 102, 378-384.
 10. Jehkonen, M., Kettunen, J.E., Laihosalo, M., & Saunamäki, T. (2007). Oikean aivopuoliskon verenkiertohäiriön jälkeen esiintyvä neglect-oire. Duodecim, 123, 1718-1724.
 11. Jehkonen, M., Laihosalo, M., & Kettunen, J.E. (2006). Impact of neglect on functional outcome after stroke – a review of methodological issues and recent research findings. Restorative Neurology and Neuroscience, 24, 209-215.
 12. Jehkonen, M., Laihosalo, M., & Kettunen, J.E. (2006). Anosognosia after stroke: assessment, occurrence, subtypes and impact on functional outcome reviewed. Acta Neurologica Scandinavica, 114, 293-306.
 13. Jehkonen, M., Laihosalo, M., Koivisto, A-M., Dastidar, P., & Ahonen, J-P. (2007). Fluctuation in Spontaneous Recovery of Left Visual Neglect: A 1-Year Follow-Up. European Neurology, 58, 210-214.
 14. Jehkonen, M., Laihosalo, M., Saunamäki, T., Koivisto, A-M., Dastidar, P., & Ahonen, J-P. (2010). Is Persistent Visual Neglect Associated with Poor Survival? Journal of Central Nervous System Disease, 2, 31-36.
 15. Jehkonen, M., Saunamäki, T., Alzamora, A-K., Laihosalo, M., & Kuikka, P. (2012) Driving ability in stroke patients with residual visual inattention: A case study. Neurocase 18 (2), 160-166.
 16. Jehkonen, M., Saunamäki, T., Laihosalo, M., Alzamora, A-K., & Kuikka, P. (2009). Neglectin jälkeen voi kuntoutua ajokykyiseksi. Suomen Lääkärilehti, 7, 584-585.
 17. Jehkonen, M. & Saunamäki, T. (2012). Aikuisten neuropsykologinen kuntoutus – esimerkkinä neglectin eli huomiotta jäämisen kuntoutus. Teoksessa Punamäki R-L., Jehkonen M. & Peltonen K. (toim.) Kehitys, kasvu ja kuntoutus: Psykologian haasteita ja mahdollisuuksia. Tampere. Juvenes Print, 63-77.
 18. Jehkonen, M., Yliranta, A., Rasimus, S., Saunamäki, T. (2013). Neglect-oire aivoverenkierron häiriön jälkeen – potilaan neuropsykologinen kuntoutus. Duodecim, 129 (5), 506-513.
 19. Kettunen, J., Laihosalo, M., Ollikainen, J., Dastidar, P., Nurmi, L., Koivisto, A-M., & Jehkonen, M. (2012). Rightward bias in right hemisphere infarct patients with or without thrombolytic treatment and in healthy controls. Neurocase, 18 (5), 359-365.
 20. Kettunen, J.E., Nurmi, M., Dastidar, P. & Jehkonen, M. (2012). Recovery from visual neglect after right hemisphere stroke: Does starting point in cancellation tasks change after 6 months? The Clinical Neuropsychologist, 26 (2), 305-320.
 21. Kettunen J.E., Nurmi, M., Koivisto, A-M., Dastidar, P. & Jehkonen, M. (2012). The presence of visual neglect after thrombolytic treatment in patients with right hemisphere stroke. TheScientificWorldJOURNAL, 434120.
 22. Kilpinen, R., Saunamäki, T., & Jehkonen, M. (2014). Information processing speed in obstructive sleep apnea syndrome: a review. Acta Neurologica Scandinavica, 129 (4), 209-218.
 23. Koponen, V., & Jehkonen, M. (2018). Tarkkaavuushäiriö naisilla – lapsuudesta aikuisuuteen. Duodecim, painossa.
 24. Laihosalo, M., Kettunen J.E., Koivisto, A-M., Dastidar, P., Ollikainen, J., & Jehkonen, M. (2011). Thrombolytic therapy and visuoperceptual functions in right hemisphere infarct patients. Journal of Neurology, 258, 1021-1025.
 25. Lahti J., Saunamäki T., Salo J., Niemelä A., & Jehkonen, M. (2018). Cognitive impairment and recovery in meningiomas and low-grade gliomas. Journal of Behavioral and Brain Science, 8, 473-484.
 26. Leinonen, J.S., Ahonen, J-P., Lönnrot, K., Jehkonen, M., Dastidar, P., Molnár, G., & Alho, H. (2000). Low plasma antioxidant activity is associated with high lesion volume and neurological impairment in stroke. Stroke, 31, 33-39.
 27. Losoi, H., Kettunen, J., Laihosalo, M., Ruuskanen, E-I., Dastidar, P., Koivisto, A-M., & Jehkonen, M. (2012). Predictors of functional outcome after right hemisphere stroke in patients with or without thrombolytic treatment. Neurocase, 18 (5), 377-385.
 28. Numminen S., Korpijaakko-Huuhka A-M., Parkkila A-K., Kulkas T., Numminen H., Dastidar P., & Jehkonen, M. (2016). Factors influencing quality of life six months after first ischemic stroke: focus on thrombolysed patients. Folia Phoniatrica et Logopaedica, 68 (2), 86-91.
 29. Nurmi, M.E., & Jehkonen, M. (2014). Assessing anosognosias after stroke: a review of the methods used and developed over the past 35 years. Cortex, 61, 43-63.
 30. Nurmi, M.E., & Jehkonen, M. (2015). Aivoverenkiertohäiriöpotilaan oiretiedostuksen puutteellisuuden eli anosognosian tunnistaminen ja kuntoutus. Katsaus. Duodecim, 131 (3), 228-234.
 31. Nurmi, L., Kettunen, J., Laihosalo, M., Ruuskanen, E-I., Koivisto, A-M., & Jehkonen, M. (2010). Right hemisphere infarct patients and healthy controls: evaluation of starting points in cancellation tasks. Journal of the International Neuropsychological Society, 16, 902-909.
 32. Nurmi, L., Ruuskanen E-I., Nurmi, M.E., Koivisto, A-M., Parkkila, A-K., Numminen, H., Dastidar, P., & Jehkonen, M. (2018). The Occurrence and Recovery of Different Neglect-Related Symptoms in Right Hemisphere Infarct Patients during a One-Year Follow-Up. Journal of the International Neuropsychological Society, 24, 1-12.
 33. Pelimanni, E., & Jehkonen, M. (2018). Type 2 diabetes and cognitive functions in middle age: A meta-analysis. Journal of the International Neuropsychological Society, in press.
 34. Pizzamiglio, L., Fasotti, L., Jehkonen, M., Antonucci, G., Magnotti, L., Boelen, D., & Asa, S. (2004). The use of optokinetic stimulation in rehabilitation of the hemineglect disorder. Cortex, 40, 441-450.
 35. Robertson, I.H., Manly, T., Beschin, N., Daini, R., Haeske-Dewick, H., Hömberg, V., Jehkonen, M., Pizzamiglio, G., Shiel, A., & Weber, E. (1997). Auditory sustained attention is a marker of unilateral spatial neglect. Neuropsychologia, 35, 1527-1532.
 36. Ruuskanen, E-I., Laihosalo, M., Kettunen, J.E., Losoi, H., Nurmi, L., Koivisto, A-M., Dastidar, P., Ollikainen, J., & Jehkonen, M. (2010). Predictors of Discharge to Home after Thrombolytic Treatment in Right Hemisphere Infarct Patients. Journal of Central Nervous System Disease, 2, 73-79.
 37. Saunamäki, T., & Jehkonen, M. (2009). Kognitiivisen toimintakyvyn ja mielialan muutokset uniapneaoireyhtymässä. Suomen Lääkärilehti, 23, 2083-2087.
 38. Saunamäki, T., & Jehkonen, M. (2007). A review of executive functions in obstructive sleep apnea (OSAS). Acta Neurologica Scandinavica, 115, 1-11.
 39. Saunamäki, T., & Jehkonen, M. (2007). Depression and anxiety in obstructive sleep apnea syndrome: a review. Acta Neurologica Scandinavica, 116, 277-288.
 40. Saunamäki, T., Himanen, S-L., Polo, O., & Jehkonen, M. (2009). Executive dysfunction in patients with obstructive sleep apnea syndrome. European Neurology, 62, 237-242.
 41. Saunamäki, T., Himanen, S-L., Polo, O., & Jehkonen, M. (2010). Executive Dysfunction and Learning Effect after Continuous Positive Airway Pressure Treatment in Patients with Obstructive Sleep Apnea Syndrome. European Neurology, 63, 215-220.
 42. Saunamäki, T., Jehkonen, M., Huupponen, E., Polo, O., & Himanen, S-L. (2009). Visual dysfunction and computational sleep depth changes in obstructive sleep apnea syndrome. Clinical EEG and Neuroscience, 40, 162-167.
 43. Sola, T., Pelimanni, E., Saunamäki, T., & Jehkonen, M. (2018). Tyypin 2 diabetes voi heikentää kognitiota jo työiässä. Duodecim, painossa.
 44. Wäljas, M., Iverson, G., Hartikainen, K., Liimatainen, S., Dastidar, P., Soimakallio, S., Jehkonen, M., & Öhman, J. (2012). Reliability, Validity, and Clinical Usefulness of the BNI Fatigue Scale in Mild Traumatic Brain Injury. Brain Injury, 26 (7/8), 972-978.
 45. Yrttimaa, K. & Jehkonen, M. (2012). Nuorten depression vaikutus kognitiivisiin toimintoihin. Käyttäytymisanalyysi ja -terapia, 17 (3-4), 8-19.

B) Vertaisarvioimattomat tieteelliset kirjoitukset

C) Tieteelliset kirjat (monografiat)

D) Ammattiyhteisölle suunnatut julkaisut

E) Suurelle yleisölle suunnatut julkaisut

G) Opinnäytteet

I) Audiovisuaaliset aineistot

 1. ”Neglect-häiriöstä”, Akuutti-ohjelma, TV1, 17.12.2002. Toimittaja Lea Froloff. (Extensive interview for TV programme on neglect.)
 2. ”Kuin salama kirkkaalta taivaalta” -opetusvideo. Aivohalvaus- ja dysfasialiitto ry, 2006. (Instructional video produced for Finnish Brain Association.)

Takaisin sivun alkuun