NEUROPSYKOLOGINEN TUTKIMUS JA KUNTOUTUS

Neuropsykologinen tutkimus sisältää haastattelun ja erilaisia testitehtäviä, joilla arvioidaan tiedonkäsittelytaitoja kuten muistia, päättelykykyä, havaitsemista, kielellisiä toimintoja sekä käyttäytymisen ja tunne-elämän mahdollisia muutoksia. Tutkimus kestää yleensä 3-4 tuntia eikä siihen tarvitse etukäteen valmistautua. Jos henkilö käyttää silmälaseja tai kuulolaitetta, on nämä otettava mukaan tutkimukseen. Alkoholin käytöstä on syytä pidättäytyä vähintään 2 viikkoa ennen tutkimusta.

Tavallisimmin neuropsykologiseen tutkimukseen tullaan lääkärin lähettämänä ja usein tutkimus on osa työ- tai toimintakyvyn arviointia. Mikäli henkilö maksaa tutkimuksen itse, tällöin Kela-korvauksen saamiseksi tarvitaan lääkärin SV3 -lähete.

Neuropsykologinen kuntoutus sisältää erilaisia kognitiivisia harjoitteita ja tukikeskusteluja neuropsykologiseen oirekuvaan liittyen. Kuntoutuksen kesto on yleensä kuukausia, jopa vuosia ja se määritellään oirekuvan vaikeusasteen mukaan. Kuntoutukseen sisältyy myös lähiomaisten informointi neuropsykologisista erityishäiriöistä ja niiden kuntoutumisesta.


Takaisin sivun alkuun